Gran feina a les proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior i Grau Mig.

La Laia Arenas, la Noelia González, en Lucas Mayor i el Manel Valle, han superat satisfactòriament les Proves d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior i Grau Mig!!


100% D’APROVATS DEL CURS 2022-23

GES (Graduat en Educació Secundària)

Tot l’alumnat que es va matricular a GES 1 va passar al següent curs amb éxit i l’alumnat de GES 2 va aconseguir la titulació de l’ESO 9.


PACFGM (Proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitia)

Tot l’alumnat que es va matricular al curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà va aprovar l’examen amb éxit.


PACFGS (Proves d’accés a cicles formatius de Grau Superior)

Tot l’alumnat que es va matricular al curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior va aprovar l’examen amb éxit.