Oferta educativa

Graduat en educació secundària

 

Destinat a:

 • Persones majors de 18 anys o que hagin de complir-los durant el primer trimestre del curs escolar de referència.
 • Persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural que inicien la formació, en casos excepcionals:
  • Tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari
  • Es troben en procés d’obtenció de permís de treball
  • Són esportistes d’alt rendiment
  • Han cursat o estan cursant els programes postobligatoris de formació i inserció i volen cursar, en paral·lel, els ensenyaments d’Educació Secundària per adults
  • Participen en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”
  • Excepcionalment el director/a dels serveis territorials o el gerent del Consorci a la ciutat de Barcelona, pot autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors

 

Aquest programa està format per dues parts:

 • Programa Graduat en Educació Secundària I – 595 h/curs
 • Programa Graduat en Educació Secundària II – 595 h/curs

 

Preu

 • Graduat en Educació Secundària I ( 595h/curs.)    150,00 €/curs
 • Graduat en Educació Secundària II ( 595h/curs.)    150,00 €/curs

Preparació per a les proves a cicles formatius de Grau Mitjà

 

Destinat a:

 • Persones majors de 17 anys o que hagin de complir-los durant el primer trimestre del curs escolar de referència.
 • Persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural que inicien la formació, en casos excepcionals:
  • Tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari
  • Es troben en procés d’obtenció de permís de treball
  • Són esportistes d’alt rendiment
  • Han cursat o estan cursant els programes postobligatoris de formació i inserció i volen cursar, en paral·lel, els ensenyaments d’Educació Secundària per adults
  • Participen en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”
  • Excepcionalment el director/a dels serveis territorials o el gerent del Consorci a la ciutat de Barcelona, pot autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors

 

La durada és de 330h/curs.

 

Preu

 • 120,00€/curs

Preparació per a les proves a cicles formatius de Grau Superior

 

Destinat a:

 • Persones majors de 18 anys o que hagin de complir-los durant el primer trimestre del curs escolar de referència i que estiguin en possessió del títol de tècnic de grau mitjà o…
 • Persones majors de 19 anys o que hagin de complir-los durant el primer trimestre del curs escolar de referència.

Aquest curs està format per la part comuna (300h/curs) i per la part específica (99h/curs).

 

Preu

 • Part comuna (300h/curs)  120,00€/curs
 • Part comuna (300h/curs) + Part específica (99h/curs)  150,00€/curs

Preparació d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys

 

Destinat a:

 • Persones majors de 25 anys o que hagin de complir-los durant el primer trimestre del curs escolar de referència.
 • Persones majors de 45 anys o que hagin de complir-los durant el primer trimestre del curs escolar de referència.

Aquest programa té una durada de 230h/curs.

 

Preu

 • 120,00€/curs

Cicle de formació instrumental

 

L’objectiu  principal d’aquest curs és que les persones aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

Cursos informàtica

 

Aquests cursos tenen com a objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital. S’imparteixen en diferents nivells.

 • Hardware i software
 • Correu electrònic i Google Drive
 • Iniciació a Microsoft Office (Word, Excel i Power Point)
 • Photoshop bàsic
 • Canva

Cursos de llengües

 

Cursos de català de diferents nivells.

 • Certificació nivell A2
 • Pràctica de conversa
 • Comprensió oral i escrita

 

Anglès: Nivell A2

 • Comprensió oral i escrita
 • Pràctica de conversa
 • Temps verbals bàsics

Oferim assessorament sobre acreditacions professionals

Demana informació

 

C/Jaume I, 15-45
Lliçà d’Amunt
938 416 343
mcvt.epavt@mvalltenes.cat

Notícies