SOL·LICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓ

Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes

DADES PERSONALS
OFERTA FORMATIVA

Graduat en Educació SecundàriaPreparació per a la Prova d'Accés de Cicles Formatius de Grau MitjàPreparació per a la Prova d'Accés de Cicles Formatius de Grau SuperiorPreparació per a la Prova d'Accés a la Universitat per a Majors de 25 anysPreparació per a la Prova d'Accés a la Universitat per a Majors de 45 anysCatalàCastellàAnglèsInformàtica

En cas de ser menor d'edat, dades del pare/mare o tutor/a legal