SOL·LICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓ

Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes

    DADES PERSONALS
    OFERTA FORMATIVA

    Graduat en Educació SecundàriaPreparació per a la Prova d'Accés de Cicles Formatius de Grau MitjàPreparació per a la Prova d'Accés de Cicles Formatius de Grau SuperiorPreparació per a la Prova d'Accés a la Universitat per a Majors de 25 anysPreparació per a la Prova d'Accés a la Universitat per a Majors de 45 anysCatalàAnglèsInformàtica

    En cas de ser menor d'edat, dades del pare/mare o tutor/a legal